คลินิกฝากครรภ์

 
ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติและนรีเวช

ห้องตรวจคลินิกฝากครรภ์ ชั้น 1 ตึก ฉบ.

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 โทร. 074-451-763

(โทรจองล่วงหน้าวันราชการ

เวลา 14.00 - 16.00 น.)

ห้องตรวจอัลตราซาวด์ ชั้น 3 ตึกสูติฯ 8 ชั้น

วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 โทร 074-451-205

 (โทรจองล่วงหน้าวันราชการ

 เวลา 14.00 - 16.00 น.)

จันทร์ พญ.มนภัทร    สุกใส
พญ.ชุษณา  เพชรพิเชฐเชียร
อังคาร พญ.หนึ่งฤทัย  แซ่เอียบ พญ.มนภัทร  สุกใส
พุธ นพ.อธิษฐาน   รัตนบุรี
พญ.สาวิตรี   พรานพนัส 
พฤหัสบดี นพ.ธิติ           อัจจิมากุล
พญ.มนภัทร  สุกใส  
ศุกร์ นพ.ยุทธศักดิ์   ศุภสินธุ์ พญ.มนภัทร  สุกใส
เสาร์

พญ.หนึ่งฤทัย   แช๋เอียบ (สัปดาห์ที่ 1,3)

นพ.อรูณธร     พิเชฐชัยยุทธ์ (สัปดาห์ที่ 2,4)

พญ.ศิวัชญา    คนึงกิจก้อง (สัปดาห์ที่ 2,4)

พญ.ชุษณา  เพชรพิเชฐเชียร

อาทิตย์ พญ.ศิวัชญา   คนึงกิจก้อง พญ.สาวิตรี  พรานพนัส